Frygt ikke, for vi går lysere tider i møde!

erkendelse: substantiv, fælleskøn

Fra: Ordbog over det danske sprog:
 1. forståelse og (modvillig) accept især af forhold som man har været i tvivl om, uenig i el.lign.
 2. viden eller indsigt opnået gennem tænkning, undersøgelse eller erfaring.
  1. evne til at nå en dybere indsigt i virkeligheden; det at nå en sådan dybere indsigt.

Hvorfor denne side?

Der sker noget i verden i øjeblikket. Det ser ud til at der afsluttes flere konflikter, end der opstår.

Dette er ikke uden grund. Men det kan være svært at finde årsags-sammenhængen, for vi er de seneste århundreder blevet vænnet til, at krig og ufred er den del af verdens orden.

Nu opklares tilsyneladende flere forbrydelser end tidligere, og mennesker er begyndt at behandle hinanden bedre end før...

Ja, der sker noget nyt!
For første gang i historien, er der "hul igennem" til den åndelige verden. For at forstå det, må vi tænke på alle de spøgelses-historier, der er blevet fortalt igennem alle tider, og som har givet anledning til spørgsmål som: Er der et liv efter døden? Findes engle virkeligt? -og hvordan ser de ud?

Det kan vi nu endelig få svar på, fordi det for første -og sansynligvis også for sidste- gang er lykkedes for et menneske at kommunikere direkte med de højeste eksistenser i universet.

Hanne Leffler

Hanne er et almindeligt menneske, men hun har gennem åndelig søgen, båret af en iboende ydmyghed og tålmod udviklet en særlig evne til at "høre" og føre samtale med, hvad vi kalder "engle".

Læs mere om denne specielle person i de forskellige meddelelser, hun har modtaget fra oversanselig side, og udgivet på hendes hjemmeside, så de kan læses af os.

For at lette overblikket, har jeg udarbejdet en oversigt over emnerne der findes på Hanne Lefflers side. Her kan overskrifterne læses, så det er lidt lettere at overskue de mange meddelelser.
Se emnelisten i emnespalten til venstre. Der kommer stadig flere meddelelser til, så listen opdateres også løbende.

Meddelelserne er ordnet i den rækkefølge, de optræder i Hanne Lefflers menu.

Kontroversielt, og forud for sin tid

De, der giver sig i kast med at læse meddelelserne på Hannes side, vil støde på information, som på nogle punkter strider imod vores udviklingslære   ̶  ud fra naturvidenskaben, og afviger noget fra religiøs praksis af i dag.

Religiøse idéer, især i vesten og mellemøsten, står for udlægninger af skabelsen og vores forhold til vores egen tilværelse, som har passet ind i magthaveres ønske om at kunne styre deres samfund. Ikke fordi magthaverne nødvendigvis konspirerede med kirken, men fordi det negative -nedaddragende- element også har været til stede.

Nogle vigtige fakta om menneskelivet: (læseren opfordres her til selv at efterprøve og erkende disse udsagns værdi ud fra teksterne)

 • Lyset og mørket er universelle urkræfter; Gud er indbegrebet af lys. Mørket rummer muligheden for fristelse og fald.
 • Alle sjæle har en fri vilje, som er ukrænkelig af Gud.
 • Alle må lære: af egen vilje at vælge lyset og afvise mørket. Hvis Gud greb ind her, ville vi forblive umodne.
 • Alle har evigt liv. Men da menneskers udvikling foregår i eget tempo, båret af den frie vilje, indebærer det nødvendigheden af reinkarnation: at vi må forny legemet med mellemrum, indtil sjælen er udviklet så meget, at den kan frigøres fra bindingen til planeten Jorden.
  Mellem inkarnationer gives en forberedelses- og hviletid.
 • Tilgivelsens styrke og nødvendighed: Alle må lære at tilgive. Tilgivelse er det højeste niveau af kærlighed.
  Mange sjæle ville være fortabt uden denne genvej.

Meddelelserne taler til os som mennesker, ikke som troende, og ingen bliver afkrævet et religiøst tilhørsforhold efter livets afslutning.

Hvor mærkeligt det måtte virke på de, der læser dette, så er Danmark udvalgt som det sted på kloden, hvorfra freden og oplysningen skal brede sig ud over Jorden.
Dette er hermed en opfordring til at forholde sig åbent til det meddelte, for hvis det er sandhed, så er det også af stor betydning for alle menneskers fremtid og videre udvikling, at det bliver udbredt til alle, der vil tage det til sig.


Sidebemærkning (videre studie)

I flere af de givne meddelelser citeres der fra, eller henvises til bogen: "Vandrer mod lyset!", som blev udgivet i 1920 med Michael Agerskov som udgiver.
Desværre blev den forkastet af kirken dengang. Det ændrer nu ikke på sandhedsværdien deri.

Bogen har til formål: at give mennesker en større sandhed om universet og os, end religionerne har været i stand til.
Det arbejde, der gik forud for bogens tilblivelse, var af altafgørende betydning for kampen mellem lyset og mørket, både på jorden og i resten af universet. Bogens udgivelse var frugten af dette arbejde.

Nu gentager historien sig på den måde: at Hanne Leffler gør et tilsvarende stort arbejde for lyset, når hun formidler meddelelser fra oversanselig side, så de kan nå alle mennesker.

Gennem det meddelte får vi desuden et unikt indblik i, hvordan alle lysets intelligenser lige nu arbejder for fred i vor tid.


Bemærk også, at hver meddelelse er påsat en signatur, der ser sådan ud:
" BEKRÆFTET I G U D’S NAVNz Hanne Leffler i alt S a n d h e d µ "
Eller sådan:
" BEKRÆFTET I G U D’S NAVN Hanne  Leffler i alt S a n d h e d "
(begge linjer kan være ens -det afhænger af pc eller enhed)

- Ingen ånd vil bekræfte en meddelelse i Guds navn, hvis den er usand.
(Se herom i: "Nogle psykiske oplevelser" pg. 44-48 om lysets og mørkets magter, Vandrer mod lysets forlag)

Med ønsket om god læsning.
Flemming R. Pedersen


Undertegnede har ikke forbindelse med redaktionen omkring Hanne Leffler.
Denne sides formål er udelukkende at støtte udbredelsen af det unikke materiale, der i øjeblikket gives mennesker fra Gud, Guds tjenere og Englene, gennem Hannes unikke mediumistiske evner.


Kontakt:  Valid CSS!